×
инструкции

20.6.2023

Кухня PREGO®, направена от висококачествени материали е много лесна за поддържане. За да запазите това качество и да удължите живота на Вашата нова кухня в продължение на много години, трябва да се грижите за нея редовно и най-вече правилно.

инструкции

Ето защо, спазвайте следните Общи инструкции за това как да се грижите за Вашата кухня:

 • Кухнята трябва да заема помещение с нормален климат. Това се отнася до температурата и относителната влажност на стаята. Атмосферната влажност в кухненското помещение трябва да е с нива между 40% и 60%.

 • Продължителното излагане на мебелите в затворени помещения, без проветрение и с висок процент влажност във въздуха (например ваканционни морски жилища), може да повреди обзавеждането, като може да причини плесен, деформации и раздуване на мебелите. Препоръчва се периодично проветряване на помещението, в случаите на такива дългосрочни периоди, в които не се експлоатират помещението и обзавеждането.

инструкции

 • Винаги включвайте аспиратора по време на целият период на топлинна подготовка на храната, по този начин се преработва въздушният поток и се предотвратява повредата на горните кухненски модули от влагата, отделена при процеса на готвене.

инструкции

 • Никога не поставяйте горещи домакински съдове, ютии, кафе-машини и други нагорещени предмети направо върху работните плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди. Винаги използвайте предпазна подложка между работния плот и горещите повърхности!

 • Не поставяйте горящи цигари директно върху работните плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди. Винаги използвайте пепелник!

***

Винаги изполвайте правилно Вашата кухня. Неправилната и/или неподходяща употреба може да доведе до нараняване на хора или повреждане на имущество.

Ето защо, спазвайте следните Общи инструкции за безопасна експлоатация на Вашата кухня:

 • Не извършвайте промени по обзавеждането и конструкцията на мебелите, тъй като това може да наруши тяхната стабилност; не претоварвайте вътрешните рафтове.

 • Не стъпвайте и не сядайте върху работните плотове. Никога не оставяйте деца без надзор в кухнята, ако има вероятност те да включат някой електрически уред.

 • Проверявайте редовно конденза на хладилника, за да сте сигурни, че водата от него не замръзва или прелива.

 • Разрешавайте само на електро- и водопроводни специалисти да свързват уредите. Викайте редовно експерт да проверява тези инсталации!

 • Забранено е който и да е (особено малки деца) да влиза в уредите, тъй като вратите може да се затворят автоматично. Много е трудно, дори невъзможно, да се отворят отвътре.

 • Не висете на окачените на стените шкафове! Прекомерното натоварване може да ги откърти от стената.

Внимание, опасност от нараняване! 

 • Стенните шкафове обикновено са закачени върху монтажни релси. От първостепенна важност е монтажът на обзавеждането да се извърши от квалифициран персонал. Важно е да се използват правилните дюбели и винтове за монтаж към стените, в зависимост от типа/зидарията им. Уверете се, че съществуващата стена/зидария може да носи тежестта на горните/стенните кухненски модули. Не се отпускайте с цялото си тегло на отделни окачени стенни шкафове. Съществува опасност от изхлузване!

Внимание, опасност от нараняване!

 • Никога не отстранявайте панти, за да ги почистите!

инструкции

Внимание, опасност от нараняване!

 • Изключвайте от захранването преди да смените или почистите електроуредите.

Внимание, смъртна опасност!

***

Работата в кухнята е свързана с използване на вода, високи температури, пара, влага и влажност. Много хранителни продукти могат да оставят упорити петна. Макар че съвременните материали, от които са изработени мебелите, са устойчиви на повечето видове износване, има граници, до които те могат да издържат, което зависи от специфичните характеристики на съответните материали.

Ето защо, спазвайте следните Общи инструкции за това как да почиствате Вашата кухня:

 • Установете какъв тип повърхности закупувате с вашето обзавеждане, като за целта попитайте търговеца на мебелите или потърсете в техническата информация, която съпътства продукта; след това се снабдете с необходимите специфични продукти за поддръжка на различните повърхности.

 • На пазара се предлагат всички видове продукти за всички типове повърхности, изберете правилните и следвайте инструкциите, посочени на опаковката. Препоръчваме ви да извършите първоначален тест на препарата за почистване на скрито, по-незабележимо място върху плоскостта.

 • Кухненското обзавеждане лесно може да се почисти с мек парцал или микро-фибърна кърпа.

 • Използвайте само меки водоразтворими почистващи продукти, чиято информация изрично посочва, че те са предназначени за използване върху кухненски мебели.

 • Никога не използвайте разтворители и препарати съдържащи органични разтворители и алкохол (разтворители за боя, лакочистител, неразреден алкoхолен спирт и др.).

 • Всички материали, участващи в кухненското обзавеждане могат да бъдат сериозно повредени от корозиращи вещества (ацетон, амоняк, трихлороетилен, белина, сода каустик, солна киселина и др.)

 • Независимо от типа на повърхностите на плоскостите, от които са изработени Вашите мебели, никога не използвайте остри химически вещества върху тях, като например абразиви или разтворители. Прахообразни препарати за излъскване, телени гъбички или гъби за изстъргване на съдове за готвене могат да повредят повърхностите до такава степен, че да е невъзможно следите да бъдат отстранени или поправени.

 • Използвайте меки недраскащи тъкани, кожа (гюдерия) или специална гъба за почистване.

 • Винаги отстранявайте следите от замърсяване колкото е възможно по-бързо. Пресните петна се отстраняват много по-лесно и съответно могат да изчезнат напълно.

инструкции

В никакъв случай не използвайте парочистачка или течаща вода от маркуч!

 • След всяка кухненска дейност и почистване винаги избърсвайте всички повърхности до пълното им подсушаване. Поддържайте всички повърхности сухи по всяко време! Ако оставяте вода или други течности да се събират по тях, това може трайно да ги увреди!

 • Избягвайте оцветяване на повърхности с незаличими продукти; не поставяйте стикери или лепенки, особено на повърхности в близост до източници на топлина.

Различните материали и повърхности изискват индивидуални грижи, ето защо спазвайте специалните инструкции за това как да се грижите за Вашата кухня PREGO®.

 


Запази среща