×
хармония

20.6.2023

 PREGO подкрепя разумното използване на ресурсите на Планетата, използването на възобновяеми

 •   източници  на енергия и рециклирането на отпадъци. Компанията постига това чрез стриктна селекция на
 •   доставчиците на  материали и суровини, които гарантират за качеството на стоките си.Компанията използва
 •   екологични материали и суровини, доставени от сертифицирани фирми. Освен това прилага система за
 •   непрекъснат контрол за подобряване на дейностите, разработени от организацията. PREGO изгражда строги
 •   производствени правила и се води от мисълта за опазването на околната среда.

 PREGO в хармония с природата

ЗЕЛЕНИ  ИДЕИ

В стремежа си да произвеждаме красиви и качествени кухни, ние правим това със специално отношение към околната среда:

 • постоянно подобряване на фирмените процеси;
 • оптимално ниска консумация на природните ресурси;
 • контрол за намаляване на емисиите и отпадъците;
 • контрол върху безопасността на служителите и работниците

PREGO в хармония с природата

EКО СЪВЕТИ 

  PREGO подкрепя малките жестове към природата, които обединени подпомагат за един по-чист и красив

  свят. Достатъчно е да сезапочне от някъде – като мислим как да променим света около нас и как да го запазим

  по-чист и красив, както за нас, така и за бъдещите поколения. Един от основните приоритети на PREGO е 

  защитата на околната среда за един по-добър живот.

 PREGO в хармония с природата 

ЕФЕКТИВНОСТ

 • използваме иновации;
 • стриктно спазваме законите и действащите стандарти в страната;
 • нашата Етика подчертава човешките и морални ценности в бизнеса и работата ни;
 • зачитаме околната среда през всички етапи на работа.

PREGO в хармония с природата 

 

КАК PREGO ПОДПОМАГА ОКОЛНАТА СРЕДА?

  Екипът на PREGO предлага на пазара продукти, съвместими с търсенето, които са в хармония с околната среда.

  В този смисъл, проектирането играе основна роля, тъй като то е първата стъпка  за ограничаване въздействието на

  крайния продукт върху околната среда. Правилното проектиране значително ограничава попадането на  токсични

  вещества и унищожаването на природните ресурси.

PREGO в хармония с природата 

 

PREGO Е ПОСТОЯНЕН ПАРТНЬОР НА ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ – РУСЕ В ЕЖЕГОДЕН ЕКО-КОНКУРС

PREGO оценява и подкрепя инициативите, свързани с опазването на планетата. В тази връзка PREGO подкрепя ежегодния еко-конкурс на тема „Мисли зелено“, организиран от ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе по повод Световният ден на Земята – 22 април.

Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата, и да провокира тяхното въображение и креативност. Повече информация за ежегодният еко-конкурс вижте тук.

PREGO в хармония с природата

ЕКО БЪДЕЩЕ С PREGO

*Очакваме вашите идеи и предложения как заедно можем да се погрижим за Природата на e-mail: info@prego.bg


Запази среща